‘ใยแมงมุมมังสวิรัติ’ เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นักวิจัยได้สร้างวัสดุจากพืช ยั่งยืน ปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถแทนที่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้สร้างฟิล์มโพลีเมอร์โดยเลียนแบบคุณสมบัติของใยแมงมุม ซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุที่แข็งแรงที่สุดในธรรมชาติ วัสดุใหม่นี้มีความแข็งแรงพอๆ กับพลาสติกทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบัน และสามารถใช้แทนพลาสติกในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนทั่วไปได้ วัสดุนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการใหม่ในการรวบรวมโปรตีนจากพืชให้เป็นวัสดุที่เลียนแบบไหมในระดับโมเลกุล วิธีการประหยัดพลังงานซึ่งใช้ส่วนผสมที่ยั่งยืน ส่งผลให้เป็นฟิล์มแบบยืนอิสระเหมือนพลาสติก ซึ่งสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม สี ‘โครงสร้าง’ ที่ไม่ซีดจางสามารถเติมลงในโพลีเมอร์ได้ และยังสามารถใช้ทำสารเคลือบกันน้ำได้อีกด้วย วัสดุดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้เองที่บ้าน ในขณะที่พลาสติกชีวภาพประเภทอื่นๆ...