นักวิทยาศาสตร์สร้าง LED ที่ยั่งยืนมากขึ้นจากเกล็ดปลา

นักวิจัยนำของเสียจากปลาในไมโครเวฟมาผลิตเป็นคาร์บอนนาโนฟอร์มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ LED ได้ในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าของเสียจากปลาในไมโครเวฟ พวกมันสามารถสร้างคาร์บอนนาโนหัวหอม (CNOs) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคาร์บอนนาโนฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีประโยชน์ในการจัดเก็บพลังงานและยา วิธีนี้สามารถใช้ทำ LED ที่ถูกกว่าและยั่งยืนกว่าได้ในอนาคต นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนาโกย่าในประเทศญี่ปุ่นได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยของพวกเขาในGreen  Chemistry CNO เป็นโครงสร้างนาโนที่มีเปลือกคาร์บอนทรงกลมในโครงสร้างชั้นที่มีศูนย์กลางคล้ายหัวหอม พวกเขา “ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลกในแง่ของการจัดเก็บและการแปลงพลังงาน” เนื่องจาก “การนำไฟฟ้าและความร้อนสูงเป็นพิเศษ รวมถึงพื้นที่ผิวภายนอกที่ใหญ่” ตามเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนได้ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์ เช่น การสร้างภาพชีวภาพและการตรวจจับ...